lis 2017 23

Uważam, że na 11 listopada wszyscy powinni chodzić z orderami polskiego uśmiechu, bo są weseli.