lis 2014 17

http://popmoderna.pl/dwuglos-bogowie/ – Bartka i mój dwugłos o „Bogach”. On film lubi, ja mam wąty.